Books

Shqiptarët në Artin Botëror

 

SHQIPTARËT NË ARTIN BOTËROR

Encyclopaedia

Onufri, Tirana 2012.

Albania Through Art (Third Edition)

 

ALBANIA THROUGH ART

Third Edition

Albanian Arts Foundation, Tirana 2008.

Shqipëria Nëpërmjet Artistëve


SHQIPËRIA NËPËRMJET ARTISTËVE

Botimi i Parë

Onufri, Tiranë 2003.

Arti i Rilindjes Shqiptare


ARTI I RILINDJES SHQIPTARE

Albanian Renaissance Art

Onufri, Tirana 2000.

Albania and Albanians in World Art


ALBANIA AND ALBANIANS IN WORLD ART

Second Edition

Christos Giovanis, Athens 1990.

Shqipëria dhe Shqiptarët


SHQIPËRIA DHE SHQIPTARËT

First Edition

8 Nëntori, Tirana 1989.

Murat Toptani


Murat Toptani

Albanian Renaissance Artist

8 Nëntori, Tirana 1987.

Mësimi i Vizatimit


MËSIMI I VIZATIMIT

Methodic book for art teachers

SH.B.L.SH, Tirana 1987.