Contact

 

Home

Rr. Andon Z Çajupi

N. 18, H. 13, A. 18

Tirana, ALBANIA

 

Telephone: +355 42 244 090

Mobile: +355 69 2085 416

E-mail: contact@feridhudhri.com

Office

Qëndra e Studimeve Albanologjike

Departamenti i Studimit të Artit

Sheshi Nënë Tereza

Tirana, ALBANIA

 

Mobile: +355 67 2065 588

Please fill in the form below if you would like to get in touch.